Contact

Praktijk voor fysio –en manuele therapie J. de Sonnaville
Keltenpad 30
6617 BS Bergharen
Telefoonnummer: 0487-532179
Email: info@sonnaville.com

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: van 8.00 tot  18.00 uur

Extra avonduren woensdag : van 18.00-20.00 uur


In verband met onze behandeltijden is het handig te bellen voor een afspraak op hele of halve uren.
Daarnaast kunt altijd het antwoordapparaat inspreken als wij door werkzaamheden de telefoon niet kunnen opnemen. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Hoe gaat het in zijn werk:
Indien u behandeld wilt worden in onze praktijk heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met of zonder een verwijzing.

Bij de eerste afspraak moet u meenemen:
eventueel een verwijsbrief
uw verzekeringsgegevens
identiteitsbewijs (Dit laatste in verband met de “Wet gebruik burgerservicenummer (BSN)” in de zorg)
Na een gesprek over uw klacht en het noteren van uw persoonlijke gegevens vindt er een onderzoek plaats op basis waarvan een behandeling kan starten. Voor verdere behandelingen worden met u vervolgafspraken gemaakt. Elke behandeling duurt maximaal 30 minuten.