Close

Energy Co2ntrol

Wat is Dry Needling?
Dry needling is een vrij nieuwe  behandelmethodiek  voor het bestrijden van myofasciale pijnklachten.
Met behulp van uiterst dunne conische naalden worden  myofasciale triggerpoints in een  aangedane spier nauwkeurig aangeprikt. Dit “prikken” wekt vaak  lokale aanspanningen op (zgn. twitches)  van een groepje aangedane spiervezels, die daarna ontspannen. De patiënt voelt van deze aanspanning soms een licht schokje, soms een diep krampend gevoel. Veelal treedt de voor de patiënt zo herkenbare uitstralingspijn op. Iedere spier heeft een specifiek uitstralingspatroon. De patient ervaart direct een verbeterde beweeglijkheid en vermindering van klachten. Wel ontstaat vaak ,vrij snel na de behandeling, lokaal een beurs , gekneusd gevoel , dat enkele uren tot maximaal 2 dagen na de behandeling kan blijven bestaan. Een enkele keer kan een arm of been eerst wat slap en vermoeid aanvoelen. Dry needling is goed te combineren met  fysiotherapie en manuele therapie. Vaak maakt het de behandeling gemakkelijker en effectiever.

Wat is Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS)
Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MFTP). Een myofasciaal triggerpoint is een heel bijzondere pijnlijke spierverharding en  heeft de grootte van een rijstkorrel. Door de aanwezigheid van een triggerpoint heeft de spier niet genoeg energie om de spier in een natuurlijke staat van paraatheid te houden. Er heerst lokaal een verkramping in de spier die bij aanprikken acuut oplost (zichtbaar te maken middels moderne scantechnieken)
Maximaal verlengen van een spier waarin een triggerpoint (TrP) is gelegen is pijnlijk. De spier “leert” daardoor te bewegen binnen de pijngrens. MFTP’s kunnen daardoor  bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken.
Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij houdings- en bewegingsklachten. De schattingen door onderzoekers gedaan naar het voorkomen van myofasciale triggerpoints als oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel variëren sterk van 21% – 93%! Gebrek aan diagnostische kenmerken, ongetraindheid van de onderzoekers, verschillen in patiëntengroepen en de duur van de klachten veroorzaken deze  sterke procentuele verschillen.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints  (MFTP’s) ?
Een myofasciaal triggerpoint kan ontstaan door een acute overbelasting (verkeerde beweging,ongeluk) danwel door chronische overbelasting (eenzijdige  en vaak langdurige houding/beweging gerelateerd aan beroep/leefgewoontes). Tengevolge hiervan ontstaat een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau wat een verstoord metabolisme(stofwisseling) teweegbrengt dat zichzelf onderhoudt(vicieuze circel).

Meestal ontstaan  MFTP’s door een samenhang van verschillende factoren: bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van een spier(door werk/trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress,vermoeidheid, slechte voeding,etc.
Wat maakt een myofasciaal triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn?
De pijn kan verergeren door:
Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauze
Als tijdens bewegen de spier plotseling
sterk moet verkorten
Te veel afkoeling(schaars gekleed), transpiratie
Druk op een deel van de betreffende spier (bv knellende tas)
De pijn kan verminderen door:
Het inbouwen van korte rustmomenten tijdens het bewegen
Langzaam rekken van de spier( mbv hete douche)
Warme pakkingen
Dry Needling
De wetenschap hierover is een grote verdienste van Dr J. Travell en Dr D. Simons geweest.  Collega’s Jan Dommerholt(Washington) en Jo Franssen(Groningen) zijn de grondleggers geweest van de Dry Needling in Nedeland in 1995

In Nederland wordt de Dry Needling techniek nog maar door een beperkt aantal fysiotherapeuten beoefend en is daarom nog niet zo bekend.  Wereldwijd wordt deze methode echter reeds jaren met succes toegepast.  Ik heb de opleiding Dry Needling gevolgd bij Dr J. van Dommerholt in Groningen. De bakermat van deze therapie ligt in de Verenigde Staten  (Bethesda Hospital,Washington). Een daarop volgend examen heb ik goed afgerond, waarna ik deze therapie geintergreerd heb in mijn totale behandeling.

Ik werk nu reeds enige tijd met deze methode en ben erg enthousiast over de resultaten.

Als u  geïnteresseerd bent,kunt u evt meer lezen op www.myofascialepijn.nl